Коригування ставок рекламних кампаній за часом доби в Google AdWords

Багато рекламодавців стикаються з тим, що рекламні кампанії працюють на протязі доби, і, відповідно, витрачають бюджет цілодобово, при цьому конверсії (продажі, дзвінки) зазвичай припадають на певні години, тоді як в інший час доби спостерігається повна їх відсутність. Можна використовувати вбудований  розклад AdWords, але існує обмеження, на кількість тимчасових інтервалів в розкладі (не більше 6 інтервалів в день).

расписание показа объявлений google adwords

Вирішення цього питання розробила команда BrainLabs.
Все що потрібно – це скрипт, таблиця в Google Sheets і дані з Вашої системи аналітики.

Етап перший – підготовка даних з Google Analytics.

Для прикладу використовуємо дані з по eCommerce проекту, конкретно – кількість транзакцій, з прив’язкою до днів тижня (вибірка для прикладу бралася за 3 місяці).
Створюємо користувальницький звіт, де в метриках вибираємо коефіцієнт транзакцій (Ecommerce Conversion Rate) сесії (щоб уникнути порожніх рядків і пропущених значень в подальшому), в параметрах – дні тижня. Додаємо фільтр по каналу AdWords.
фильтр по каналу AdWords

В отриманому звіті, як вторинний параметр вибираємо «Годинник» і експортуємо в Excel. З даних в вивантаженні, створюємо зведену таблицю, в якій рядки – це годинник, стовпці – дні тижня, значення – коефіцієнт транзакцій. Для візуальної наочності можна використовувати умовне форматування.
расширенное расписание google adwords

При такому поданні стає видно, коли рекламні кампанії контекстної реклами ефективні, а коли – ні.
Наступний крок – перетворимо дані в таблиці. Для цього – копіюємо зведену таблицю на новий лист і дублюємо там-же. В клітинках значень однієї з таблиць, на Ваш розсуд, вираховуємо відхилення коефіцієнта конверсії в заданий час щодо середнього значення для цього часу доби (вираховується при створенні зведеної таблиці). Для наочності використовуємо умовне форматування.
расширенное расписание google adwords

Наступний крок – використання скрипта і розкладу від BrainLabs.
Суть роботи скрипта полягає в наступному:

 1. В Google таблицях створюється розклад аналогічний вивантаженню наведеному вище.
 2. Для завдання коригувань можемо використовувати отриману вище таблицю. Варто враховувати, що максимально допустимий коефіцієнт коригування для AdWords: 900% на підвищення (+ 300% для мобільних) і -100% на зниження, тобто якщо ми вкажемо коригування -100% – реклама буде зупинена. При вказівці коригування 300%, при обраної нами ставки за клік в 1 $, після застосування розкладу, максимальна ставка за клік буде 3 $.

расширенное расписание google adwords3. Коефіцієнти, звичайно, варто підправити під свою РК. Підсумкова таблиця буде мати такий вигляд:

расширенное расписание google adwords4. Додаємо сам скрипт, наведений нижче, до облікового запису AdWords.

 1. /*
 2. *
 3. * Advanced ad scheduling
 4. *
 5. * This script will apply ad schedules to campaigns or shopping campaigns and set the
 6. * ad schedule bid modifier and mobile bid modifier at each hour according to
 7. * multiplier timetables in a Google sheet.
 8. *
 9. * Version: 2.0
 10. * brainlabsdigital.com
 11. *
 12. */
 13. function main() {
 14. //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
 15. //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
 16. //Options
 17. //The Google sheet to use
 18. //The default value is the example sheet linked to in the article
 19. var spreadsheetUrl = “https://docs.google.com/a/brainlabsdigital.com/spreadsheets/d/1JDGBPs2qyGdHd94BRZw9lE9JFtoTaB2AmlL7xcmLx2g/edit#gid=0”;
 20. //Shopping or regular campaigns
 21. //Use true if you want to run script on shopping campaigns (not regular campaigns).
 22. //Use false for regular campaigns.
 23. var shoppingCampaigns = false;
 24. //Use true if you want to set mobile bid adjustments as well as ad schedules.
 25. //Use false to just set ad schedules.
 26. var runMobileBids = true;
 27. //Optional parameters for filtering campaign names. The matching is case insensitive.
 28. //Select which campaigns to exclude e.g [“foo”, “bar”] will ignore all campaigns
 29. //whose name contains ‘foo’ or ‘bar’. Leave blank [] to not exclude any campaigns.
 30. var excludeCampaignNameContains = [];
 31. //Select which campaigns to include e.g [“foo”, “bar”] will include only campaigns
 32. //whose name contains ‘foo’ or ‘bar’. Leave blank [] to include all campaigns.
 33. var includeCampaignNameContains = [];
 34. //When you want to stop running the ad scheduling for good, set the lastRun
 35. //variable to true to remove all ad schedules and mobile bid modifiers.
 36. var lastRun = false;
 37. //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
 38. //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
 39. //Initialise for use later.
 40. var weekDays = [“MONDAY”, “TUESDAY”, “WEDNESDAY”, “THURSDAY”, “FRIDAY”, “SATURDAY”, “SUNDAY”];
 41. var adScheduleCodes = [];
 42. var campaignIds = [];
 43. //Retrieving up hourly data
 44. var scheduleRange = “B2:H25”;
 45. var accountName = AdWordsApp.currentAccount().getName();
 46. var spreadsheet = SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheetUrl);
 47. var sheets = spreadsheet.getSheets();
 48. var timeZone = AdWordsApp.currentAccount().getTimeZone();
 49. var date = new Date();
 50. var dayOfWeek = parseInt(Utilities.formatDate(date, timeZone, “uu”), 10) – 1;
 51. var hour = parseInt(Utilities.formatDate(date, timeZone, “HH”), 10);
 52. var sheet = sheets[0];
 53. var data = sheet.getRange(scheduleRange).getValues();
 54. //This hour’s bid multiplier.
 55. var thisHourMultiplier = data[hour][dayOfWeek];
 56. var lastHourCell = “I2”;
 57. getRange(lastHourCell).setValue(thisHourMultiplier);
 58. //The next few hours’ multipliers
 59. var timesAndModifiers = [];
 60. for (var h=0; h<4; h++) {
 61. var newHour = (hour + h)%24;
 62. if (hour + h > 23) {
 63. var newDay = (dayOfWeek + 1)%7;
 64. } else {
 65. var newDay = dayOfWeek;
 66. }
 67. var bidModifier = data[newHour][newDay];
 68. if (isNaN(bidModifier) || (bidModifier < -0.9 && bidModifier > -1) || bidModifier > 9) {
 69. log(“Bid modifier ‘” + bidModifier + “‘ for ” + weekDays[newDay] + ” ” + newHour + ” is not valid.”);
 70. push([newHour, weekDays[newDay], 0]);
 71. } else if (bidModifier != -1 && bidModifier.length != 0) {
 72. push([newHour, weekDays[newDay], bidModifier]);
 73. }
 74. }
 75. if (timesAndModifiers.length === 0){
 76. // If there are no modifiers then the campaigns should not be running for the next few hours.
 77. // If we just removed all schedules, then ads would start running (with no modifier)
 78. // so an arbitrary ad schedule is created (scheduled for yesterday so it does not affect anything).
 79. push([0,weekDays[(dayOfWeek+6)%7],0.0]);
 80. }
 81. //Pull a list of all relevant campaign IDs in the account.
 82. var campaignSelector = ConstructIterator(shoppingCampaigns)
 83. for(var i = 0; i < excludeCampaignNameContains.length; i++){
 84. campaignSelector = campaignSelector.withCondition(‘Name DOES_NOT_CONTAIN_IGNORE_CASE “‘ + excludeCampaignNameContains[i] + ‘”‘);
 85. }
 86. var campaignIterator = campaignSelector.get();
 87. while(campaignIterator.hasNext()){
 88. var campaign = campaignIterator.next();
 89. var campaignName = campaign.getName();
 90. var includeCampaign = false;
 91. if(includeCampaignNameContains.length === 0){
 92. includeCampaign = true;
 93. }
 94. for(var i = 0; i < includeCampaignNameContains.length; i++){
 95. var index = campaignName.toLowerCase().indexOf(includeCampaignNameContains[i].toLowerCase());
 96. if(index !== -1){
 97. includeCampaign = true;
 98. break;
 99. }
 100. }
 101. if(includeCampaign){
 102. var campaignId = campaign.getId();
 103. push(campaignId);
 104. }
 105. }
 106. //Return if there are no campaigns.
 107. if(campaignIds.length === 0){
 108. log(“There are no campaigns matching your criteria.”);
 109. return;
 110. }
 111. //Remove all ad scheduling and mobile bid adjustments for the last run.
 112. if(lastRun){
 113. checkAndRemoveAdSchedules(campaignIds, []);
 114. ModifyMobileBidAdjustment(campaignIds, 0);
 115. return;
 116. }
 117. // Change the mobile bid adjustment
 118. if(runMobileBids){
 119. if (sheets.length < 2) {
 120. log(“Mobile ad schedule sheet was not found in the Google spreadsheet.”);
 121. } else {
 122. var sheet = sheets[1];
 123. var data = sheet.getRange(scheduleRange).getValues();
 124. var thisHourMultiplier_Mobile = data[hour][dayOfWeek];
 125. if (thisHourMultiplier_Mobile.length === 0) {
 126. thisHourMultiplier_Mobile = -1;
 127. }
 128. if (isNaN(thisHourMultiplier_Mobile) || (thisHourMultiplier_Mobile < -0.9 && thisHourMultiplier_Mobile > -1) || thisHourMultiplier_Mobile > 3) {
 129. log(“Mobile bid modifier ‘” + thisHourMultiplier_Mobile + “‘ for ” + weekDays[dayOfWeek] + ” ” + hour + ” is not valid.”);
 130. thisHourMultiplier_Mobile = 0;
 131. }
 132. if(thisHourMultiplier === “”){
 133. var totalMultiplier = “”;
 134. }
 135. else if(thisHourMultiplier == -1 || thisHourMultiplier_Mobile == -1){
 136. var totalMultiplier = -1;
 137. }
 138. else{
 139. var totalMultiplier = (1+thisHourMultiplier_Mobile)*(1+thisHourMultiplier) -1;
 140. }
 141. getRange(“I2”).setValue(thisHourMultiplier_Mobile);
 142. getRange(“T2”).setValue(totalMultiplier);
 143. ModifyMobileBidAdjustment(campaignIds, thisHourMultiplier_Mobile);
 144. }
 145. }
 146. // Check the existing ad schedules, removing those no longer necessary
 147. var existingSchedules = checkAndRemoveAdSchedules(campaignIds, timesAndModifiers);
 148. // Add in the new ad schedules
 149. AddHourlyAdSchedules(campaignIds, timesAndModifiers, existingSchedules, shoppingCampaigns);
 150. }
 151. /**
 152. * Function to add ad schedules for the campaigns with the given IDs, unless the schedules are
 153. * referenced in the existingSchedules array. The scheduling will be added as a hour long periods
 154. * as specified in the passed parameter array and will be given the specified bid modifier.
 155. *
 156. * @param array campaignIds array of campaign IDs to add ad schedules to
 157. * @param array timesAndModifiers the array of [hour, day, bid modifier] for which to add ad scheduling
 158. * @param array existingSchedules array of strings identifying already existing schedules.
 159. * @param bool shoppingCampaigns using shopping campaigns?
 160. * @return void
 161. */
 162. function AddHourlyAdSchedules(campaignIds, timesAndModifiers, existingSchedules, shoppingCampaigns){
 163. // times = [[hour,day],[hour,day]]
 164. var campaignIterator = ConstructIterator(shoppingCampaigns)
 165. .withIds(campaignIds)
 166. .get();
 167. while(campaignIterator.hasNext()){
 168. var campaign = campaignIterator.next();
 169. for(var i = 0; i < timesAndModifiers.length; i++){
 170. if (existingSchedules.indexOf(
 171. timesAndModifiers[i][0] + “|” + (timesAndModifiers[i][0]+1) + “|” + timesAndModifiers[i][1]
 172. + “|” + Utilities.formatString(“%.2f”,(timesAndModifiers[i][2]+1)) + “|” + campaign.getId())
 173. > -1) {
 174. continue;
 175. }
 176. addAdSchedule({
 177. dayOfWeek: timesAndModifiers[i][1],
 178. startHour: timesAndModifiers[i][0],
 179. startMinute: 0,
 180. endHour: timesAndModifiers[i][0]+1,
 181. endMinute: 0,
 182. bidModifier: 1+timesAndModifiers[i][2]
 183. });
 184. }
 185. }
 186. }
 187. /**
 188. * Function to remove ad schedules from all campaigns referenced in the passed array
 189. * which do not correspond to schedules specified in the passed timesAndModifiers array.
 190. *
 191. * @param array campaignIds array of campaign IDs to remove ad scheduling from
 192. * @param array timesAndModifiers array of [hour, day, bid modifier] of the wanted schedules
 193. * @return array existingWantedSchedules array of strings identifying the existing undeleted schedules
 194. */
 195. function checkAndRemoveAdSchedules(campaignIds, timesAndModifiers) {
 196. var adScheduleIds = [];
 197. var report = AdWordsApp.report(
 198. ‘SELECT CampaignId, Id ‘ +
 199. ‘FROM CAMPAIGN_AD_SCHEDULE_TARGET_REPORT ‘ +
 200. ‘WHERE CampaignId IN [“‘ + campaignIds.join(‘”,”‘) + ‘”]’
 201. );
 202. var rows = report.rows();
 203. while(rows.hasNext()){
 204. var row = rows.next();
 205. var adScheduleId = row[‘Id’];
 206. var campaignId = row[‘CampaignId’];
 207. push([campaignId,adScheduleId]);
 208. }
 209. var chunkedArray = [];
 210. var chunkSize = 10000;
 211. for(var i = 0; i < adScheduleIds.length; i += chunkSize){
 212. push(adScheduleIds.slice(i, i + chunkSize));
 213. }
 214. var wantedSchedules = [];
 215. var existingWantedSchedules = [];
 216. for (var j=0; j<timesAndModifiers.length; j++) {
 217. push(timesAndModifiers[j][0] + “|” + (timesAndModifiers[j][0]+1) + “|” + timesAndModifiers[j][1] + “|” + Utilities.formatString(“%.2f”,timesAndModifiers[j][2]+1));
 218. }
 219. for(var i = 0; i < chunkedArray.length; i++){
 220. var unwantedSchedules = [];
 221. var adScheduleIterator = AdWordsApp.targeting()
 222. .adSchedules()
 223. .withIds(chunkedArray[i])
 224. .get();
 225. while (adScheduleIterator.hasNext()) {
 226. var adSchedule = adScheduleIterator.next();
 227. var key = adSchedule.getStartHour() + “|” + adSchedule.getEndHour() + “|” + adSchedule.getDayOfWeek() + “|” + Utilities.formatString(“%.2f”,adSchedule.getBidModifier());
 228. if (wantedSchedules.indexOf(key) > -1) {
 229. push(key + “|” + adSchedule.getCampaign().getId());
 230. } else {
 231. push(adSchedule);
 232. }
 233. }
 234. for(var j = 0; j < unwantedSchedules.length; j++){
 235. unwantedSchedules[j].remove();
 236. }
 237. }
 238. return existingWantedSchedules;
 239. }
 240. /**
 241. * Function to construct an iterator for shopping campaigns or regular campaigns.
 242. *
 243. * @param bool shoppingCampaigns Using shopping campaigns?
 244. * @return AdWords iterator Returns the corresponding AdWords iterator
 245. */
 246. function ConstructIterator(shoppingCampaigns){
 247. if(shoppingCampaigns === true){
 248. return AdWordsApp.shoppingCampaigns();
 249. }
 250. else{
 251. return AdWordsApp.campaigns();
 252. }
 253. }
 254. /**
 255. * Function to set a mobile bid modifier for a set of campaigns
 256. *
 257. * @param array campaignIds An array of the campaign IDs to be affected
 258. * @param Float bidModifier The multiplicative mobile bid modifier
 259. * @return void
 260. */
 261. function ModifyMobileBidAdjustment(campaignIds, bidModifier){
 262. var platformIds = [];
 263. for(var i = 0; i < campaignIds.length; i++){
 264. push([campaignIds[i],30001]);
 265. }
 266. var platformIterator = AdWordsApp.targeting()
 267. .platforms()
 268. .withIds(platformIds)
 269. .get();
 270. while (platformIterator.hasNext()) {
 271. var platform = platformIterator.next();
 272. setBidModifier(1+bidModifier);
 273. }
 274. }

Що потрібно знати користувачеві про скрипт?

Рядок 21 – вказуємо посилання на нашу Google таблицю з розкладом.

Рядок 26 – вказуємо, чи буде розклад працювати для товарних кампаній або ж для пошукових.

Рядок 30 – використовуємо додатковий розклад для мобільних пристроїв (другий лист в прикладі).

Рядок 35 – вказуємо кампанії для яких не плануємо використовувати скрипт.

Рядок 39 – вказуємо кампанії для яких плануємо використовувати розклад.

Рядок 43 – коли слід зупинити роботу скрипта розкладу.

Важливо: Для всіх кампаній, в яких буде використовуватися скрипт – будуть видалені всі розклади показу.

 • Якщо у нас в розкладі задана є порожня клітинка – це сприймається, як коригування -100%.
 • Скрипт використовує часовий пояс вашого облікового запису AdWords.
 • Максимальне коригування ставки + 900% (для мобільних обмеження на + 300%), мінімальне – -100%.

У статті використані матеріали з ресурсів searchengineland.com і liraltd.com.